Ontwerp

Vormgeving en techniek in 1 functioneel ontwerp

Nadat het bouwtechnisch/constructief ontwerp in renovatie of nieuwbouw bekend is, worden de mogelijkheden en wensen (opnieuw) besproken en in het Plan van Aanpak opgenomen.

Naast het technische ontwerp kunnen wij ook de vormgeving realiseren, eventueel binnen een bouwteam in samenwerking met een stedenbouwkundig- en/of landschapsarchitect. In elk gewenste samenwerkingsvorm kan BetonRestore u als opdrachtgever ontzorgen. We bepalen niet alleen de aanvangsinvestering en de meerjaren onderhoudsbegroting maar kunnen deze zorg ook voor een langere periode uit handen nemen.

De uitvoeringsfase starten wij altijd met een gedetailleerd ontwerp en een goed onderbouwde projectplanning waardoor overlast en inkomstendervingen beperkt blijven.