Onderzoek

Spitten naar de oorzaak

In deze procesfase stellen we bij renovatie vast hoe uw gebouwconstructie is opgebouwd en wat de bouwtechnische conditie is. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van kernboringen en het vaststellen van hechtwaardes om een goede constructieve ondergrond te krijgen. Ook wordt de omvang en de oorzaak van de bouwtechnische gebreken in kaart gebracht. Afhankelijk van het object werkt BetonRestore een onderzoeksplan uit met minimaal:

  • Een dossier- en tekeningenonderzoek
  • Controle op het compleet in kaart brengen van een bestaande bouwtechnische constructie
  • In samenwerking met onze constructeur gericht onderzoeken wat de constructieve draagkracht is
  • Constructieve analyse: belastbaarheid, detailleringen en dilataties
  • Laboratoriumonderzoek en materiaalbeproevingen analyses in het werk