Inventarisatie

Kennis en ervaring komen hier samen

Om tot een succesvolle aanpak te komen is deze fase van analyseren en inventariseren, waarin uw wensen en de mogelijkheden in kaart worden gebracht, zeer belangrijk. Dit doen we in overleg met zowel de eigenaar, beheerder als de eindgebruiker. Zo komen we tot de juiste oplossingen. Gezamenlijk bepalen we hoe en in welke contractvorm we met elkaar willen samenwerken.

Wensen en mogelijkheden in procesfase:

  • Uitvoerbaarheid van het werk
  • Kwaliteit staat voorop
  • Regelmatig onderhoud zorgt voor verlengde levensduur
  • De techniek wordt duidelijk uitgelegd zodat het werk optimaal verloopt
  • Voor ieder budget is er een passende oplossing
  • Verwachting maken van hoe het werk loopt
  • Er wordt altijd rekening gehouden met eventuele overlast
  • Planning