Periodiek onderhoud

Maatwerk afgestemd op de eindgebruiker

05-05 Onderhoud parkeerdak Molenpoort NijmegenDe levensduur van een constructie of afwerking wordt bepaald door de materiaalkeuze en de noodzakelijke onderhoudsbehoefte. Onderhoud is een rekbaar begrip waarbij esthetisch en technisch onderhoud niet per definitie samengaan. Een sprekend voorbeeld hiervan is dat een schoongepoetste auto niet rijdt door een technische storing in de motor of de motor in de soep is gelopen door gebrek aan olie.

Onderhoud is bepalen of uw investering wel rendabel is of blijft over de totale geplande levensduur. De onderhoudsprognose is afhankelijk van vele factoren en het blijft bij elk object een stukje maatwerk welke onder begeleiding uitgevoerd wordt door gespecialiseerde vaklieden.

Ontzorgen met prestatie afspraak

Een verder gaande vorm van samenwerking is prestatiegericht onderhoud. Gezamenlijk bespreken we uw behoefte, de noodzakelijke randvoorwaarden en de prestatietermijn door. Binnen deze periode kunnen wij de zorg, op basis en met behoud van een minimale prestatie, van u overnemen.

Dit varieert van schoonmaak- en reinigingsonderhoud, onderhoud van schilderwerk, vloercoatings, hellingbaanverwarming, slijtlagen of waterdichting, gangbaar houden van de waterafvoer tot het sneeuwruimen in de winterperiode.

Misschien is het sneeuwruimen niet voor de hand liggend maar het is wel kostenbesparend. Dit omdat in de strenge winterperiode met sneeuw vaak de dakafwerking, door onwetendheid, fors wordt beschadigd. Ook is overbelasting van de draagconstructie mogelijk als alle sneeuw op één hoop geschoven wordt.

Projecten in beeld

Bekijk meer projecten