Parkeergarages

Zoveel parkeergelegenheden, zoveel ontwerpen

01 parkeergarage Rijnkade UtrechtDe gebruiksfunctie van parkeergarages kan enorm verschillen. Zo wordt een parkeergelegenheid voor winkelend publiek veel intensiever benut dan die van kantoorpersoneel. En hebben parkeergarages in woongebieden vaak weer een totaal ander gebruikspatroon.

Gebruik bepaalt ontwerp

Elke parkeergelegenheid brengt eigen doelen en eisen met zich mee.
Een ontwerp van BetonRestore is dan ook altijd een ontwerp op maat.
Het ontwerp moet in eerste instantie duidelijk afgestemd worden op de intensiteit van de gebruiksfunctie. Maar ook zaken als esthetica, veiligheid en verkeerskundig ontwerp zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat: een parkeergelegenheid waarvoor die bedoeld is.

Projecten in beeld

Bekijk meer projecten