Parkeerdaken

Zoveel parkeergelegenheden, zoveel ontwerpen

02 parkeerdak Schuitema EindhovenDe gebruiksfunctie van parkeerdaken kan enorm verschillen. Zo wordt een parkeergelegenheid voor winkelend publiek veel intensiever benut dan die van kantoorpersoneel. En worden parkeerdaken in woongebieden vaak weer ingericht als multifunctioneel groendak.

Bouwfysische opbouw, thermische vervormingen, gebruik en esthetica bepalen het ontwerp

Elke parkeergelegenheid brengt eigen doelen en eisen met zich mee. Een ontwerp van BetonRestore is dan ook altijd maatwerk. Het ontwerp moet in eerste instantie duidelijk afgestemd worden op de intensiteit van de gebruiksfunctie. Maar ook zaken als esthetica (waarvan recreatief groen en multifunctioneel gebruik onderdeel uitmaken), veiligheid en verkeerskundig ontwerp zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat: een parkeergelegenheid waarvoor die bedoeld is.

Projecten in beeld

Bekijk meer projecten