Onderzoek, advies en ontwerp

Onderzoek

01 onderzoek inventariserenIn deze procesfase stellen wij bij renovatie vast hoe uw gebouwconstructie is opgebouwd en wat de bouwtechnische conditie is. Ook wordt de omvang en de oorzaak van de bouwtechnische gebreken in kaart gebracht. Duidelijkheid over de “as-built” situatie is een must om functionele en gegarandeerde oplossingen te realiseren.

Afhankelijk van het object werkt BetonRestore een onderzoeksplan uit met minimaal:

 • Een dossier- en tekeningenonderzoek.
 • Controle op het compleet in kaart brengen van de bestaande bouwtechnische constructie.
 • In samenwerking met onze constructeur gericht onderzoeken wat de constructieve draagkracht van de bouwconstructie is en welke reserves er aanwezig zijn als het een andere functie of afwerking krijgt.
 • Constructieve analyse: belastbaarheid, detailleringen en dilataties.
 • Bouwkundig inmeten en uittekenen van het gebouw en compleet met hoogtemaatvoering en details als een “as-built” ontwerp bruikbaar maken voor het nieuwe plan.
 • Laboratoriumonderzoek en materiaalbeproeving analyses in het werk om de conditie van de bestaande constructie en de afwerklagen in kaart te brengen.

Advies

01 adviesDe kracht van BetonRestore ligt in de competenties om gezamenlijk met u de juiste vraagstukken te formuleren en te voorzien van een concrete invulling met optionele keuzes. Ons vertrekpunt is daarbij doordacht leveren en aanbieden wat we kunnen maken en niet andersom.

Het juiste antwoord of oplossing voor uw vraag of probleem komt niet vanzelf tot stand. Op een in Nederland unieke wijze brengen wij met onze adviseurs theoretische en praktische kennis samen.

Specialistische kennis en expertise is aanwezig op het gebied van:

 • Kwaliteit in relatie met onderhoud
 • Bouwtechniek
 • Constructies
 • Bouwfysica
 • Materiaalkunde
 • Kostendeskundigheid
 • Uitvoeringsprocessen
 • Onderhoud en instandhouding

Welk ingenieursbureau heeft zo’n schat aan ervaringen? BetonRestore staat al meer dan 20 jaar in voor het juiste resultaat.

Ontwerp

Nadat het bouwtechnisch/constructief (“as-built”) ontwerp in renovatie of nieuwbouw bekend zijn, worden de mogelijkheden en wensen (opnieuw) besproken en in het Plan van Aanpak opgenomen.

Naast het technische ontwerp kunnen wij ook de vormgeving realiseren. Ook dit kan binnen een bouwteam in samenwerking met een stedenbouwkundig- en/of landschapsarchitect. In elk gewenste samenwerkingsvorm kan BetonRestore u als opdrachtgever ontzorgen waarbij we gezamenlijk met u niet alleen de aanvangsinvestering en de meerjaren onderhoudsbegroting bepalen maar ook u deze zorg voor een langere periode uit handen kunnen nemen.

Voor u en ons is het prettig dat wij vele technieken beheersen waardoor u altijd uit meerdere opties kunt kiezen. Uiteindelijk starten wij de uitvoeringsfase altijd met een gedetailleerd ontwerp en een goed onderbouwde projectplanning waardoor overlast en inkomstendervingen aan uw zijde beperkt blijven.

Projecten in beeld

Bekijk meer projecten