MVO

Duurzaamheid en Maatschappelijke verantwoording

shutterstock_103174601

Als maatschappelijk betrokken onderneming wil BetonRestore de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze vormgeven. Deze verantwoordelijkheid maken wij waar door zorgvuldig om te gaan met de maatschappij en het milieu. Door jaarlijkse milieu- en MVO doelstellingen in de ondernemingsdoelstellingen te verankeren én bij te stellen, geeft BetonRestore concreet gestalte aan maatregelen op het gebied van milieu en neemt zij haar verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschappij. Het is evident dat deze doelstellingen jaarlijks worden beoordeeld en waar nodig worden bijgesteld. Binnen dit beleid richten wij ons actief op de volgende milieu- en MVO onderwerpen:

 • Voorrang geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers die op aantoonbare wijze hier actief in zijn waarbij we contractueel gezamenlijk doelen vastleggen.
 • Maatschappelijk verantwoord producten en/of diensten leveren.
 • De stimulering van “groene” producten binnen nieuwbouw en renovatie bij opdrachtgevers.
 • Het stimuleren en waar mogelijk toepassen van innovatieve milieu- en maatschappelijk verantwoorde methoden/toepassingen in de ontwikkeling van nieuwbouw en renovatieprojecten.
 • Investeren in de ontwikkeling van een nieuwe dakgeneratie waterdaken voor multifunctioneel gebruik.
  Met deze ontwikkelingen bieden we een oplossing voor binnenstedelijk waterbeheer en de maatschappelijke problemen die door te veel/te weinig water ontstaan. Dit doen wij om het dak als bronmaatregel onderdeel te maken van het binnenstedelijk waterbeheer (berging).
 • Om hieraan een gefundeerde onderbouwing te geven, zijn wij al enige jaren actief binnen de Watercoalitie en de Wetenschappelijke SBIR (Smalle Business Innovation Programma) op het NIOO, om te komen tot kwantitatieve en kwalitatieve bijdragen aan de bio diverse (water)daken van de toekomst welke CO2 uitstoot reduceert, de waterkwaliteit reguleert en energie uit plantenstroom op kunnen wekken.
 • Het waarborgen van continuïteit en zelfstandigheid van alle bij BetonRestore betrokkenen.
 • Binnen de vervanging van ons wagenpark zijn wij actief om onze CO2 uitstoot verder te reduceren door vervoersmiddelen in te zetten die het energielabel A of B (bussen) dragen. Ook elektrisch rijden valt binnen dit actieve beleid.
 • Ons nieuwe magazijn is zeer duurzaam gebouwd en kent, na aftrek van ons kantoorverbruik, een energie overschot door plaatsing van zonnepanelen. Verwarming wordt gerealiseerd met behulp van een warmtepomp die is aangesloten op vier dieptebronnen en met behulp van een ringleidingsysteem in de betonvloer van het magazijn.
 • Het permanent verbeteren van het competentieniveau van de medewerkers door een actief opleidings- en scholingsbeleid te voeren.
 • Social Return; Bij invulling van vacatures en inzet van werkzoekenden bij grote aanbestedingen, brengen wij de kansen in kaart om jonge mensen te begeleiden en op te leiden via het vakopleidingsorgaan.