Werkzoekenden inzetten bij grote aanbestedingen

Sinds 1 juli 2011 is de rijksoverheid verplicht om bij een Europese aanbesteding social return in het bestek op te nemen. Voor gemeenten is social return voorlopig nog facultatief. Een korte uitleg van de voorwaarden.

Wat is social return precies?

Social return – meestal aangeduid als de 5%-regeling – is geïnitieerd door het kabinet en heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. De werking van social return gaat niet over arbeidsplaatsen bij de overheid, maar over opdrachtverlening en aanvullende verplichtingen aan opdrachtnemers. Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een (inkoop-) en aanbestedingstraject. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van stageplekken en opleidingstrajecten of aan de inzet van Wajong’ers en WSW’ers (mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn), WW’ers en WWB’ers (bijstand). De invulling van social return staat in het bestek omschreven en kan per keer verschillen.

Wat betekent dat in de praktijk?

De overheid of provincies bepalen de voorwaarden in het bestek. Zodra een akkoord is bereikt over de uitvoering, doet de opdrachtnemer een voorstel voor de invulling van die voorwaarden. Er zijn verschillende organisaties die zorg dragen voor de uitvoering van social return. Als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgen (financiële) sancties.

Sinds wanneer bestaat social return?

Na een aantal pilots neemt de rijksoverheid sinds 1 juli 2011 social return standaard op als contractvoorwaarde bij aanbestedingen boven de 250.000 euro. Het gaat daarbij om opdrachten die worden gegeven voor ‘diensten’ en ‘werken’, zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken. In de komende twee jaar wordt de praktische uitvoering verder ontwikkeld.

Heeft BetonRestore al ervaring met social return?

Jazeker. Bijvoorbeeld bij een project in samenwerking met Consolidated Nederland voor het Food Center in Amsterdam, waar we op dit moment werken aan de consolidatie van de centrale markthal. BetonRestore heeft hiervoor via intermediair GEJA Werkprojecten een heftruckchauffeur aangetrokken. Naar alle tevredenheid. Het op deze manier inhuren van tijdelijke krachten blijkt bijzonder nuttig. Voor dit traject zijn ook leerovereenkomsten met opleidingsinstituten zoals Tectum en het LSVB afgesloten.

 

Projecten:

Centrale Markthal te Amsterdam

 


Terug naar het overzicht