Uitvoering

Geslaagde uitvoering dankzij voorbereiding

De grondige aanpak in het voortraject wordt door BetonRestore volledig doorgezet in de uitvoeringsfase. Daarbij heeft het succes van een geslaagde uitvoering volgens ons alles te maken met gedegen kennis van algemene en specialistische bouwprocessen.

Maar er zijn nog meer essentiƫle aspecten om tot een goed resultaat te komen. Logistieke planning en nauwgezette voorbereiding bijvoorbeeld. En ook de keuze voor de juiste uitvoeringsperiode, die soms systeemgebonden is, blijkt in de praktijk erg belangrijk. BetonRestore doet dan ook geen concessies aan al deze zaken, die zo kenmerkend zijn voor een geslaagde uitvoering.

Een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie is de permanente terugkoppeling vanuit de uitvoering. Korte en directe communicatielijnen zorgen steeds voor een optimalisatie van praktijkervaring in de nieuwe systemen.