Ontwerp

Vormgeving en techniek in 1 functioneel ontwerp

Nadat het bouwtechnisch/constructief (“as-built”) ontwerp in renovatie of nieuwbouw bekend zijn, worden de mogelijkheden en wensen (opnieuw) besproken en in het Plan van Aanpak opgenomen.

Naast het technische ontwerp kunnen wij ook de vormgeving realiseren. Ook dit kan binnen een bouwteam in samenwerking met een stedenbouwkundig- en/of landschapsarchitect. In elk gewenste samenwerkingsvorm kan BetonRestore u als opdrachtgever ontzorgen. Waarbij we gezamenlijk met u niet alleen de aanvangsinvestering en de meerjaren onderhoudsbegroting bepalen maar ook u deze zorg voor een langere periode uit handen kunnen nemen.

Voor u en ons is het prettig dat wij vele technieken beheersen waardoor u altijd uit meerdere opties kunt kiezen. Uiteindelijk starten wij de uitvoeringsfase altijd met een gedetailleerd ontwerp en een goed onderbouwde projectplanning waardoor overlast en inkomstendervingen aan uw zijde beperkt blijven.