Inventarisatie

Kennis en ervaring komen hier samen

Domme vragen bestaan niet. Een feit is dat de verkeerde vraag bijna per definitie resulteert in een verkeerd antwoord. Voor het realiseren van de juiste oplossingen is deze fase van analyseren en inventariseren een voorwaarde voor een succesvolle aanpak en het geven van het enige juiste antwoord.

In deze procesfase worden uw wensen en de mogelijkheden in kaart gebracht. Een actieve bijdrage van onze klant is in deze projectfase een voorwaarde om succesvol te kunnen adviseren. Om hierin een optimum te vinden, is het noodzakelijk dat zowel de eigenaar, beheerder als de eindgebruiker actief participeren.

Gezamenlijk bepalen we in deze fase hoe en in welke contractvorm we met elkaar willen samenwerken. Elk gewenste samenwerkingsvorm is hierbij denkbaar. BetonRestore gaat geen uitdaging uit de weg.

Wensen en mogelijkheden in procesfase:

  • Uitvoerbaarheid
  • Kwaliteit
  • Onderhoud
  • Techniek
  • Geld
  • Verwachting
  • Overlast
  • Planning